Tennant Ec-H2O

ec-H2O ™ tehnologija električki pretvara vodu u inovativno rešenje za čišćenje koje čisti efikasno i
štedi novac, poboljšava sigurnost, i smanjuje uticaj na životnu sredinu u poređenju sa svakodnevnim
hemikalijama za čišćenje podova.

ČISTI POUZDANO
Čišćenjem sa ec-H2O tehnologijom potvrđeno je veoma efikasno uklanjanje zaprljanosti na osnovu
testiranja obavljenih od strane naših kupaca i nezavisnih kompanija.

ŠTEDI NOVAC

Smanjite troškove i povećajte produktivnost, eliminišite obuku, nabavku, skladištenje, rukovanje i
komplikovane radne zadatke.

POVEĆAVA BEZBEDNOST

NFSI sertifikat garantuje da ec-H2O tehnologija značajno smanjuje klizavost što umanjuje
opasnost od povreda.

BEZBEDNO ZA ŽIVOTNU SREDINU

ec-H2O tehnologija značajno smanjuje štetan uticaj na životnu sredinu u odnosu na tradicionalni način
čišćenja u sedam ključnih kategorija prema nezavisnom istraživanju Ecoform®

ODGOVORAN NAČIN ČIŠĆENJA

ec-H2O je Orbio® tehnologija za čišćenje bez hemikalija mašinama za čišćenje
podova. Orbio Tehnologija, Tennant Grupe je inovator u tehnologiji čišćenja,
koja čisti, kontroliše ili eliminiše štetne mikroorganizme bez upotrebe
tradicionalnih hemikalija.

ČUVA RESURSE

ec-H2O koristi manje čiste vode - i smanjuje količinu
prljave vode do 70%.

SMANJUJE UPOTREBU DETEDŽENTA

Smanjite prisustvo hemikalije u sistemu za prljavu vodu sa ec-H2O
tehnologijom sve dok ne dobijete rezultate koje očekujete.

POVEĆAJTE BEZBEDNOST

n ec-H2O je NFSI sertifikovani proizvod;ovaj sertifikat prepoznaje
proizvode sa mogućnošću da se smanji mogućnost proklizavanja i
padova.
n Smanjite mogućnost zdravstvenih problema u vašem procesu
čišćenja smanjenjem rukovanja sa hemikalijama.

POBOLJŠAJTE KVALITET VAZDUHA
Čišćenje bez hemikalija smanjuje gasove oslobođene u okruženju
vašeg objekta.

SMANJUJE TROŠKOVE

ec-H2O štedi novac eliminišući obuku, nabavku, skladištenje i
rukovanje hemikalijama za čišćenje