CRISTANINI- Mini Sanimatic

MINI SANIMATIC je mašina za pranje kontejnera, male veličine, dizajnirana za dekontaminaciju kontejnera upotrebom tople vode pod visokim pritiskom. To je EKOLOŠKI sistem, jer je dizajniran da radi sa deterdžentima i dezinfekcionim proizvodima napravljenim sa najvećim poštovanjem propisa o zaštiti životne sredine. Malih dimenzija pogodan je za rad u uskim ulicama i malim sredinama.

U ponudi imamo tri modela:
- Mini Sanimatic 80 ( 650 - 800 lit.)
- Mini Sanimatic 130 (1.100 - 1.300 lit.)
- Mini Sanimatic 250 (2.300 - 2.500 lit.)