Mašina za reparaciju udarnih rupa

STRASSMAYR mašina je konstruisana za reparaciju kolovoza. Konstrukcija ove mašine omogućava primenu svih faza postupka reparacije pomoću jedne mašine pogonjene preko komandne konzole. Ova mašina je konstruisana tako da se montira na kamion koji služi kao transporter.

Masina za reparaciju udarnih rupa