STRASSMAYR mašina za zagrevanje asfaltnih i kolovoznih površina

STRASSMAYR mašina za zagrevanje asfaltnih i kolovoznih površina se koristi za popravke pri obimnim radovima kada se upotrebljava emulzija i šljunak. Oprema se montira na šasiju kamiona dimenzija koje odgovaraju ukupnom opterećenju šljunka i emulzije i same dimenzije rezervoara.

Mašina za površinsku obradu-reparaciju