STRASSMAYR samohodni sekač pukotina

STRASSMAYR samohodni sekač pukotina je konstruisan za zasecanje diletaciija kod novog kolovoza, kao i sa zasecanje pokotina nastalih usled oštećenja kolovoza. Sekač se upotrebljava za proširivanje pukotina kako bi se izvršila ispuna same pukotine pomoću specijalne zaptivne mase.