MAEDA mini kranovi

MAEDA mini kranovi su novo stvorene mašine koje ponovo dokazuju svoju vrednost. Počev od postavljanja panelnih ploča, oblaga zidova tj.oplata , preko postavljanja staklenih panela, do projekata restauracije, specijalnih primena pri podizanju ili u tesnim prostorima u domacinstvu i građevinskim radovima, svaki kran ima kapacitet I dostiže ekvivalent dizalica mnogo većeg kapacteta.

Manje mašine u gami ovog proizvoda nalaze primenu na mestima za koje ne biste verovali da je to moguće. One su male po širini I obimu tj. dovoljno da mogu da prođu kroz standardnu širinu vrata i pruže dovoljno snage za dizanje teških tereta u trenutku kada se nađu na određenom mestu, zadržavajući pritom savršenu pokretljivost i fleksibilnost. MAEDA mini kranovi daju izvanredne rezultate na terenu I veoma brzo se prepoznaju kao nov proizvod koji se mora imati, kako od strane kompanija koje uzimaju u zakup, tako i od građevinskih I drugih kompanija.

Nove primene ovih proizvoda se mogu videti svakodnevno i kod svih primena krajnji korisnici vide korist od uštede u vremenu I troškovima. Čime god da se bavite, MAEDA mini kranovi će istovremeno odgovoriti vašim potrebama i prevazići ih.

MC104


Max Capacity: 0.995t
Maximum Radius: 5.1m
Maximum Height: 5.5m
Dimensions: 2160mm x 600mm x 1305mm
Weight: 1150kg

MC174


Max Capacity: 1.72t
Maximum Radius: 5.17m
Maximum Height: 5.5m
Dimensions: 2000mm x 590mm x 1300mm
Weight: 1290kg

MC285


Max Capacity: 2.82t
Maximum Radius: 8.205m
Maximum Height: 8.7m
Dimensions: 2750mm x 750mm x 1470mm
Weight: 1960kg

MC305


Max Capacity: 2.98t
Maximum Radius: 12.16m
Maximum Height: 12.52m
Dimensions: 4285mm x 1280mm x 1695mm
Weight: 3900kg

MC405


Max Capacity: 3.83t
Maximum Radius: 16.0m
Maximum Height: 16.8m
Dimensions: 4980mm x 1380mm x 1980mm
Weight: 5600kg

MK1033


Max Capacity: 0.995t
Maximum Radius: 9.9m
Maximum Height: 11.3m
Dimensions: 2730mm x 750mm x 1955mm
Weight: 2090kg

LC383


Max Capacity: 2.93t
Maximum Radius: 8.38m
Maximum Height: 9.3m
Dimensions: 4020mm x 1740mm x2495mm
Weight: 4400kg

LC785


Max Capacity: 4.9t
Maximum Radius: 14.52m
Maximum Height: 16.35m
Dimensions: 5020mm x 2490mm x 2985mm
Weight: 10250kg

CC1485


Max Capacity: 6.0t
Maximum Radius: 16.10m
Maximum Height: 16.70m
Dimensions: 6560mm x 2490mm x 2865mm
Weight: 14400kg

Galerija