GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR

GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR je autonomni sistem za eliminisanje žvakaćih guma, grafita, koristi se za uklanjanje zidnih postera i pranje trgova bez upotrebe hemikalija.
GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR je ekološki najprihvatljivije rešenje za komunalnu delatnost.