GHIBLI SKID SILENT

Ghibli Skid Silent je uređaj koji se koristi za osetljivo i neinvazivno uklanjanje grafita sa delikatnih površina (kao što su kamen, drvo ili bronza), sa istorijskih i umetničkih predmeta - spomenika.
Ovaj sistem koristi vodu niskog pritiska pomešanu sa biljnim vlaknima, dva elementa zajedno deluju blago na:
- spomenike
- istorijske fasade
- umetnička dela,
- staklo, drvo itd.
Ghibli Skid Silent ne koristi hemikalije, to je apsolutno tih i ekološki sistem.
Ghibli Skid Silent takođe uklanja grafite sa tramvaja, vozova itd.