GHIBLI DHR 8

GHIBLI DHR 8 je samostalni sistem za termičku obradu,100% ekološko rešenje protiv korova zahvaljujući delovanju visoke temperature zasićene pare.

Toplotno korovanje ima mnoge prednosti za životnu sredinu i zdravlje:
• koristi samo vodu
• bezbedan je, čak iu blizini osetljivih mesta kao što su vrtići, škole, bolnice.
• njegovo korišćenje ne zahtieva prethodno obaveštavanje u skladu sa zakonom na terenu;
• siguran je za izložene radnike, ljude i životinje, tokom i nakon tretmana;