CHASSIS-CLEAN

CHASSIS-CLEAN je automatski sistem za dekontaminaciju šasije vozila bez ručne intervencije i čisti šasiju bilo kog vozila pod visokim pritiskom vode.
Ovakav tretmana je neophodan naročito za sledeće operacije:
- Uklanjanje kamenca, čišćenje šasije autobusa i vozila.
- Uklanjanje naslaga soli sa vozila koja su se vozila duž puteva prekrivenih snegom i koja mogu biti nagrizena natrijum hloridom.
- Uklanjanje naslaga zemlje sa bagera.
- Dezinsekcija i dezinfekcija vozila nakon istovara otpada na deponiju.
- Saniranje podšasije vozila pre njihovog ulaska u kontrolisane površine (npr. u prehrambenoj industriji).
- Čišćenje pre periodičnih provera