AQUAAZURA

“Aquaazura” čistilica istovremeno postiže polivanje, šamponiranje, ribanje i usisavanje uz sistem za reciklažu otpadnih voda. Sve ove aktivnosti kombinovane su u jednoj mašini AQUAAZURA koja je bez premca u svojim mogućnostima. Sa veoma niskim nivoom buke metod ECO-WASHING® nije agresivan za životnu sredinu i posebno dobro je prilagođen bilo kojoj vrsti podloge. ECO pranje vam omogućava iskorišćavanje otpadnih voda, masti i ulja kao i čvrstog otpada pre separacije i reciklaže. Sa primenom na različitim površinama kao što su trotoari, pešačke zone, aerodromi, komunalne usluge Aquaazura je veoma adaptilna čistilica u svim uslovima rada.

Sistem sa 5 četki (3 fiksne četke i 2 podesive po širini) omogućava radnu širinu do 2100 mm. Glava za ribanje sa 5 nezavisnih plutajućih četki omogućava ne-agresivno hidromehaničko čišćenje površina. Vertikalni pritisak glave za ribanje, regulisanje širine čišćenja i brzina rotacije četki omogućavaju da “Aquaazura” bude izuzetno efikasna u svim uslovima.